OP Nayyar's Unseen Songs Part 1 & 2
| |

प्रसारणमाला – Marathi Podcast – पडदा न पाहिलेली ओपीची गाणी: भाग २ – O P Nayyar’s Unseen Songs

प्रसारणमाला – Marathi Podcast – पडदा न पाहिलेली ओपीची गाणी: भाग २ – O P Nayyar’s Unseen Songs

आमच्या ब्लॉगवरील गाण्यांच्या लेखाचे श्राव्य रूपांतर करून आम्ही ते प्रसारीत (Podcast) केले आहेत. ते आपणास येथे ऐकावयास मिळतील.

लेख ‘पडदा न पाहिलेली ओपीची गाणी: भाग २ – O P Nayyar’s Unseen Songs’ ह्या कार्यक्रमाचे प्रथम प्रसारण ‘रेडिओ पारिजात’ वर दि. २७ जून २०२१ रोजी झालेले आहे, त्याचा ऑडिओ येथे उपलब्ध करून दिलेला आहे.

पडदा न पाहिलेली ओपीची गाणी: भाग २ – O P Nayyar’s Unseen Songs

आमच्या ब्लॉगवरील ‘पडदा न पाहिलेली ओपीची गाणी: भाग २ ‘ हा लेख मूळ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

रेडिओ पारिजात‘ला भेट देण्याकरीता येथे क्लीक करा.


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2022 Charudatta Sawant
Acknowledgements: Research by Charudatta Sawant. The au more...

Similar Posts

आपल्या प्रतिक्रिया येथे नोंदवा - Leave a Reply