प्रिय वाचक, आपण आपले लेख आमच्या ब्लॉगवर प्रसिद्ध करू शकता. आपले साहित्य मराठी युनिकोड फॉन्टमध्ये .doc किंवा .docx स्वरूपात मध्ये बनवून खालील ईमेल वर आम्हाकडे पाठवा. अधिक माहितीकरीता संपर्क साधावा:

editor@charudattasawant.com

सूचना: आपले साहित्य आमच्या ब्लॉगच्या तत्वांविरुद्ध असेल किंवा जुळत नसेल तर ते नाकारण्याचा किंवा प्रसिद्ध  न करण्याचा पूर्ण हक्क संपादकांस राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

मराठी युनिकोड फॉन्टमध्ये टाईप करण्यास अडचण येत असल्यास ईमेल द्वारे संपर्क साधावा,

अथवा ८९९९७७५४३९ वर संध्याकाळी ७ ते ९ दरम्यान संपर्क साधावा.