व्यक्ती विशेष

लवकरच येत आहोत ….

ह्या सदरामध्ये आपणास विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची चरित्रे वाचावयास मिळतील. त्यांच्या विषयीच्या काही खास आठवणी आणि आपणास ज्ञात नसलेली तथ्ये वाचावयास मिळतील.

जसजशी नवीन लेख अथवा माहिती प्रकाशित केली जाईल तसतशी नवीन यादी या मेनूमध्ये अद्ययावत केली जाईल.