Solar system for Kids Photo by NASA - Solar System Poem in Marathi

हिरण्यगर्भाचे अष्टप्रधान मंडळ – Solar System Poem in Marathi

हिरण्यगर्भाचे अष्टप्रधान मंडळ – Solar System Poem in Marathi

Sun - Solar System Poem in Marathi

या यानाच्या बसूनी तळाशी, झेप घेऊया आकाशी,

चला मुलांनो भेट देऊया, ग्रहगोलांच्या नक्काशी||

हिरण्यगर्भाचा भरे अंबरी, नवरत्नांचा दरबार,

जमले सारे गोल मंडळी, ऊपग्रहही बरोबर||

Shukra -Solar System Poem in Marathi

अग्रस्थानी मान मिळविला छोट्या लाडक्या बुधाने,

राजाशी जवळीक साधता गिरक्या घेई जोमाने||

संक्रमणाचा जादू घडते छाया पडते सूर्यावर,

काळा टीका लावी राजाला नवलच दिसते पृथ्वीवर||

पीत अंबर नेसून आला राजाच्या ग दरबारी,

बुद्धीची देवता म्हणूनी मान मिळतो पृथ्वीवरी ||१||

Budh -Solar System Poem in Marathi

दुसऱ्या स्थानी कोण चमकते पूर्वेच्या ग अंगणी,

तेजस्वी तारका ही तर शुक्राची ग चांदणी|||

सौंदर्याची पुतळी, ही तर बहीण देखणी पृथ्वीची,

रुपगर्विता म्हणती तिजला, मर्जी जिच्यावर शुक्राची||

वर्षापेक्षा दिवस मोठा, गोष्ट असे ही नवलाची,

प्रवाहाविरुद्ध जाऊनी हा दिशा बदलतो भ्रमणची ||२||

earth and moon -Solar System Poem in Marathi

सुंदर अवनी असे दरबारी मानाच्या तिसऱ्या स्थानी,

सृजनतेचे वरदान लेवले, वंदू तिजला अग्रणी||

वाजत गाजत निघे पालखी, चांदोबाची चंदेरी,

गुलाम हा तर वसुंधरेचा, मान नाही त्या दरबारी||

सावल्यांचे अजब खेळ दाखवी, नाराज खट्टू ही स्वारी,

अरुणाचे कधी गर्व हारुनी, बिंब ही झाके पुरेपुरी||

कधी कट्टी घेऊनी हा मग अवनीस लोटे अंधारी,

लाटांसंगे खेळ रंगता खुष चांदोबाची स्वारी ||३||

Mars -Solar System Poem in Marathi

लाजत गाजत हळूच डोकावी लाल गोजिरा मंगळ,

कुंडलीच्या अनिष्ट स्थानी बसता भीती वाटते अंमळ||

इवलासा हा जीव जरी तो दिलासा मानवी वंशाला,

मान तयाचा चौथा दरबारी, भालदार-चोपदार दिमतीला ||४||

Guru - solar-system-poem-in-marathi

अतिविशाल मग बृहस्पती ये लवाजमा ही भरपूर,

स्वतःमध्ये मग्न होऊनी गिरक्याही घेतो भराभर||

बडा घर पोकळ वासा पाचव्या रत्नाची ही दशा,

कुंडलीत इष्ट स्थानी पडता जीवनास मिळे योग्य दिशा ||५||

Saturn - solar-system-poem-in-marathi

सात कंकणे लेवूनी मिरवी शनीदेवाची शानच न्यारी,

गुरुदेवांसम याचेही असती बडे प्रस्थ हो अंबरी ||

लोकांमध्ये भय पसरवी साडेसाती जव संसारी,

भाग्यवंत हो म्हणती त्याला कृपाछत्र याचे जयावरी||

सहावे स्थान असती ह्याचे हिरण्यागर्भाच्या दरबारी,

दूरदृष्टीने पाहून घ्या हो रुप तयाचे मनोहरी ||६||

neptune  solar-system-poem-in-marathi

कुणी म्हणती अरुण याला कोणी म्हणती प्रजापति,

नवलाईची गोष्ट याची, हा घेतो क्षैतिज गती||

विस्तारित होते कक्षा याने गंमत ही किती नवलाची,

सूर्याच्या दरबारी मिळवी जागा सातव्या स्थानाची||

तेरा कंकणे फिरती, त्याच्या लोभस मंडला भोवती,

शितल सौम्य घननीळ तो, लवाजमा ही सभोवती ||७||

Pluto - solar-system-poem-in-marathi

वरुण असती आठवे रत्न हिरण्यगर्भच्या दरबारी,

मान शेवटचा मिळता चिडूनी जाऊन बसतो दुरवरी||

योग भेटीचा असे तयाचा पूर्वजांचे संचित,

शतकानुशतके भेटीस असते वसुंधरा ही वंचित||

दर्शन अशक्य असती ह्याचे नुसत्या ऊघड्या डोळ्यांना,

गणिते मांडून शोध लावला आठव्या मानाच्या रत्नाचा ||८||

काव्य सागरी उफाळून येती विविध हे भावतरंग,

शब्दफुलेही अचूक दाविती ग्रहगोलांचे अंतरंग,

आपण सारे करू सफारी हिरण्यगर्भाच्या दरबारी,

चला मुलांनो भेट देऊया ग्रहगोलांच्या नक्काशी ||

हिरण्यगर्भाचे अष्टप्रधान मंडळ – Solar System Poem in Marathi – कवियत्री: यशश्री शैलेश पाटील

चित्रकार: सौ. नितु हार्दिक सावंत

Cover image Courtesy: Solar system for Kids Photo by NASA, Source: https://spaceplace.nasa.gov/planet-what-is/en/#आणखी कविता वाचा: मराठी कविता – सूर्य (Marathi Kavita)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2022 Charudatta Sawant
Acknowledgements: Poet by: Mrs. Yashashree Shailesh Pat more...

Similar Posts

One Comment

आपल्या प्रतिक्रिया येथे नोंदवा - Leave a Reply