ई-बुक्स Marathi-eBooks

ई-बुक्स Marathi-eBooks

ई-बुक्स Marathi-eBooks

आमच्या ब्लॉगवर आपणास विविध विषयावरील मराठी ई-बुक्स Marathi-eBooks वाचावयास मिळतील. त्यात काही जुने आणि दुर्मिळ मराठी ई-बुक्स देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. जसजशी ई-बुक्स उपलब्ध होतात तसतशी ती उपलोड करून देण्यात येतील.


शेतजमिनीसाठी वारसनोंद आणि शेतजमिनीची विभागणी 3 री आवृत्ती

शेतजमिनीसाठी वारसनोंद आणि शेतजमिनीची विभागणी

लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

2. शेतजमिनीची मोजणी बिनशेती NA वापर २ री आवृत्ती

शेतजमिनीची मोजणी- बिनशेती (NA) वापर

लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

शेतजमिनीसाठी वारसनोंद आणि शेतजमिनीची विभागणी

शेतजमिनीसाठी वारसनोंद आणि शेतजमिनीची विभागणी 3 री आवृत्ती
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

शेतजमिनीची मोजणी- बिनशेती (NA) वापर

2. शेतजमिनीची मोजणी बिनशेती NA वापर २ री आवृत्ती
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

प्रशासनातील विविध कामांसाठी मार्गदर्शन

3. प्रशासनातील विविध कामांसाठी मार्गदर्शन
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

शेतजमीनविषयक प्रश्न आणि उत्तरे

4. शेतजमीनविषयक प्रश्न आणि उत्तरे
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी


जमीन मालमत्तेची सुरक्षित खरेदी

5. जमीन मालमत्तेची सुरक्षित खरेदी एक सूत्रबद्ध पद्धत
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी


ग्रामीण महाराष्ट्रातील निवारा हक्क मार्गदर्शन

6. ग्रामीण महाराष्ट्रातील निवारा हक्क मार्गदर्शन 1
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021 Charudatta Sawant
Acknowledgements: लेखाचे सर्वाध more...

Leave a Reply